CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2015  -  JMS2015  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   Hledáš práci? EQUICA HLEDÁ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY - ORGANIZÁTORY!


17.02.2015 | zobrazení 561
 
Kru?né hory hý?í vrstevnicema
 
Objemový kempík jsme letos nasm??ovali na Teplicko, kde to moc neznáme a situace tam navíc umo??uje snadno realizovat zamý?lený hybridní program. Naho?e ly?ujeme, dole b?háme skoro bez sn?hu. Navíc v unikátním terénu.
 
více | tisk

17.02.2015 | zobrazení 465
 
Kody vnímá a bojuje
 
Napjat? o?ekávaná zpráva o stavu ?t?pána Kodedy:
 
více | tisk

17.02.2015 | zobrazení 171
 
Nomina?ní kritéria RD 2015
 
Sezóna je jednodu??í ne? ta minulá, nomina?ní kritéria té?. Za?neme v?ak zostra u? na Velikonoce, které oslavíme závod?ním v anglickém Lake District.
 
více | tisk

15.02.2015 | zobrazení 288
 
Rozpis VT ?védsko
 
Druhý rozpis tohoto týdne je na VT ?védsko. Datum: 18. - 27.4.2015, místo ?inu: lesy ji?n? od Jönköpingu.
 
více | tisk

11.02.2015 | zobrazení 372
 
Rozpis VT Turnov
 
Pod odkazem ní?e naleznete rozpis pro akci, která za?íná p?esn? za m?síc.
 
více | tisk

28.01.2015 | zobrazení 549
 
Únorovka RD - rozpis
 
Víkendovka, která za?ne v únoru a skon?í v b?eznu, nás zavede do Rumcajsova rajónu. Akce je otev?ená pro samoplátce, p?ihlá?ky do 15.2.
 
více | tisk

27.01.2015 | zobrazení 843
 
Vidnavské vété?ko
 
Ve ?tvrtek nave?er zdárn? dorazilo do Vidnavy - jednoho z nejh??e dostupných míst v republice 16 tréninkuchtivých jedinc?. První skupina to m?la navíc se zastávkou v Mohelnici, kde absolvovala funk?ní vy?et?ení.
 
více | tisk

19.01.2015 | zobrazení 906
 
Lednovka - rekapitulace
 
Odpracováno. A?koliv letos tedy rozhodn? nebylo v lednu jak v máji.
 
více | tisk

15.01.2015 | zobrazení 461
 
Lednovka - pokyny
 
A jsou tu ?erstvé pokyny na dal?í akci. Toto ?íslo neobsahuje ?ádnou prorokovu karikaturu, ale je mo?né, ?e s námi n?kolik karikatur zasedne k záv?re?nému ob?du na nymburském nám?stí P?emyslovc?...
 
více | tisk

06.01.2015 | zobrazení 773
 
Lednovka RD - rozpis
 
V poslední dob? se vyplatí ?ekat na po?así... P?ihlá?ky b??í je?t? dva dny, n?kolik míst je i pro samoplátce.
 
více | tisk

05.01.2015  :  Posílejte Kodymu megakvanta hojivé energie!
21.12.2014  :  Spu?t?ny p?ihlá?ky na lednové VT Vidnava
17.12.2014  :  Jak se nominovat do Norska?
15.12.2014  :  Seeking towards EOC 2016? Run Czech champs
11.12.2014  :  Promising Czech searching for a Scandinavian club
02.12.2014  :  Kdy? Skoti i Skotice, ukázali... suknice
01.12.2014  :  O-lví?ata zahájila v plné sestav? novou sezónu
12.11.2014  :  I my balancujeme na hlav?. Jsme Equica. Nechte nás to po?e?it
12.11.2014  :  ?eská reprezentace ?ije i dal?í t?i roky u TRIMTEXu
05.11.2014  :  Slo?ení juniorského reprezenta?ního dru?stva pro rok 2015
05.11.2014  :  Dosp?lá reprezentace pro rok 2015 sestavena
24.10.2014  :  Ne? bude zve?ejn?no - dosp?lí
24.10.2014  :  Kemp Skotsko - rekapitulace
19.10.2014  :  Posezónní info - junio?i
06.10.2014  :  Na zku?enou na JEC
22.09.2014  :  První rande v Jeseníkách
15.09.2014  :  Slo?ení týmu pro JEC2014
04.09.2014  :  Nomina?ní kritéria JEC 2014 Belgie - up?esn?ní k 10.9.!!!
01.09.2014  :  Tucet pro Basilej
29.08.2014  :  Prob?hl prázdninový zájezd na Sever
11.08.2014  :  Junio?i a dorostenci spole?n? do Norska a ?védska
30.07.2014  :  JWOC 2014: fotky
29.07.2014  :  JWOC: krátká trať Zheleznitsa a st?íbrné ?tafety v Borovtsi
23.07.2014  :  JWOC klasika Malyovitsa: famózní záv?r p?inesl Márovi bronz, Ondra 11.
22.07.2014  :  JWOC sprint Samokov: Eli?ka 10., Joná? 16.
14.07.2014  :  P?es Banskou Bystricu do Bulharska
11.07.2014  :  MS long: Dvacítka z pytlíku
06.07.2014  :  MS Itálie: Klasika na sprintu
04.07.2014  :  MS Itálie: Co nevíte o ?lenech týmu
02.07.2014  :  The Italian Job
30.06.2014  :  ?eský akademický tým sestaven
09.06.2014  :  Nominace JMS 2014 - Bulharsko
08.06.2014  :  Výsledky nomina?ních závod? na JMS - aktualizováno 8.6.
06.06.2014  :  Czech WOC team selected
03.06.2014  :  Nomina?ky MS: Klasika, která pohladila
01.06.2014  :  Nomina?ky MS: Del?í disciplína, stejní vít?zové
30.05.2014  :  Nomina?ky MS: V Trevisu vyhráli Nykodým a Duchová
28.05.2014  :  Nomina?ky MS: T?i závody v Itálii
20.05.2014  :  Pokyny k nomina?ním závod?m na JMS 2014 - aktualizováno 28.5.
16.05.2014  :  Kemp Itálie 1 - rekapitulace

Starší příspěvky najdeš v ARCHÍVU.
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
víkendovka únor    27.2.-1.3.
Brada (JC)  (RD)
následující akce
VT Turnov+dráha ?. 1    11.-15.3.
Vyske?  (JRD)
kemp b?ezen    18.-22.3.
Mohelnice/Jívka  (RD)
JK WRE    1.-6.4.
Lake District (GBR)  (RD)
víkendovka duben    17.-19.4.
Mariánské Lázn?  (RD)
VT ?védsko+nom.klasika    18.-27.4.
Jönköping a okolí  (JRD)
Jak efektivn? trénovat? V lese!
Bude? dobrý v tom, co trénuje? (obecná pravda). Pokud to obrátíme: Chce?-li být v n??em dobrý, trénuj to! Pro orienta?ního b??ce je nejd?le?it?j?ím tréninkem orienta?ní b?h vysoké intenzity. V?echno ostatní jsou alternativní formy tréninku, které vyu?íváme proto, abychom rozvíjeli n?kterou ?innost zvlá?ť, z ?asoprostorových d?vod? apod. OB vysoké intenzity je základem tréninku mnohých sv?tových es.
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN