CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
v ČR 2009

 
12.01.2009 | zobrazení 4139
aneb co bychom měli vědět a možná nevíme (stručný výběr zajímavých nebo rizikových bodů dokumentu):

(!) závodník je povinen při jakémkoliv ošetření informovat zdravotnický personál o závazku neužít zakázané látky a zakázané metody (je to na vás, abyste doktorovi připomněli, že musí použít jen povolené preparáty)

(!) 3 nezastižení nebo 3 nedodání informací o místě pobytu (platí pro závodníky zařazené do testovacího panelu) = posuzuje se automaticky jako prohřešek proti antidopingovým pravidlům, který bude trestán 1-2 roky zákazu činnosti

(!) závodník, zařazený do testovacího panelu, má povinnost informovat příslušná místa o případné změně doručovací adresy

(!) sportovci zařazení do mezinárodního testovacího panelu musí mít napříště případnou terapeutickou výjimku přidělenou od mezinárodní federace (zřejmě tedy IOF)

(!) od podepsání protokolu o přijetí výzvy k odběru (po závodě) má závodník 60 minut na dostavení se do odběrné místnosti - do té doby se smí pohybovat jen pod dohledem přiděleného asistenta a nesmí močit

(!) z odběrné místnosti lze znovu pod dohledem odejít, pokud je to kvůli: vyhlášení výsledků, ošetření, nutné rehabilitaci, hledání tlumočníka nebo doprovodu, a dokonce i kvůli získání ID s fotkou (takže pokud si někdo ID zapomene, neměl by to být tak velký problém jak to obvykle prezentuje antidopingový atašé IOF)

(!) sportovec má odevzdat vzorek moči o objemu 90ml a určité specifické váhy - ta je překontrolována a pokud by vzorek nesplňoval kritérium, musí sportovec dodat další vzorek

(!) v případě zákazu činnosti se sportovec nesmí účasnit soutěží žádného se signatářů antidopingové charty (to v praxi znamená, že nesmí závodit ani v jiných sportech)

(!) při pozitivním nálezu u reprezentanta je příslušný svaz postižen krácením dotací

(!) promlčecí doba pro porušení antidopingových pravidel je 8 let (= revize vzorku lepšími metodami je možná)

...a mimochodem: krevní testy je podle směrnice možné provádět pouze za účelem zjišťování zakázaných látek - krevní testy, které prováděla IOF na Světových pohárech v létě 2007 tak byly pravděpodobně opravdu nelegální (tam šlo jen o zjišťování hodnot pro vědecké účely bez předchozí konzultace s kýmkoliv; připomínám, že Rakušan Zazgornik dostal za odmítnutí od IOF distanc)

Od letošního roku IOF konečně trochu zpřehlednila oblast antidopingu a sestavila jmenný seznam závodníků, kteří budou zařazeni do mezinárodního testování. To je dobrý krok - byli vybráni jen ti, kteří aktuálně patří do světové špičky ve svém odvětví. ČSOB má ve skupině celkem 11 zástupců, za OB jsou zařazeni: Dana a Radka Brožková, Eva Juřeníková, Tomáš Dlabaja, Jan Procházka a Michal Smola (tedy kompletní RDA). Tito závodníci musí dopředu nahlašovat údaje o svém pobytu, včetně hodiny denně, po kterou budou někde k zastižení pro případ přepadové mimosoutěžní kontroly. Asi netřeba dodávat, že takový systém nese rysy povinného dohledu nad recidivisty a pro závodníky znamená výraznou byrokratickou zátěž v podmínkách, kdy řádné soudy neplatí a opakované opomenutí se trestá jako úmysl... Je škoda, že k plošnému zavedení nahlašování pobytu nedojde až poté, co je v daném sportovním odvětví odhalen nějaký dopingový případ. Doping v OB je totiž - i vzhledem k cenám relevantních preparátů - hodně iluzorní záležitost. A odhalené nosní kapky na MS 1993 to jen podtrhují.

Ať je to jakkoliv, k soudobým povinnostem reprezentanta zcela přirozeně patří plnění povinností vyplývajících ze směrnice. A tou úplně nejzákladnější povinností je se s tou směrnicí seznámit. Protože vaše opomenutí může nejen zničit vaší kariéru, ale způsobit problémy i celému svazu.

Odkazy:
Český antidoping: www.antidoping.cz
Světový antidoping: www.wada-ama.org

 
tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
úvodní soustředění    16.–19. 11.
Novohradské hory  (JRD)
úvodní sraz RD    23.-26.11.
Litomyšl  (RD)
Obecná síla nejsou rostoucí bicepsy
Při OB se namáhají zejména svaly nohou a trupu. Do tréninku se tak zařazuje obecné posilování zaměřené zejména na vnitřní svaly, které se obvykle do pohybu nezapojují (proti disbalancím) a také na svalstvo trupu, které se tolik nezapojuje při tréninku po cestě (tzv. stabilita trupu). Takové posilování se provádí lehkou zátěží v mnoha opakováních. Kriticky důležitá je správnost provedení!
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN