CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   

Dny se krátí. Začínáme se chystat na Finsko!
 
14.09.2012 | zobrazení 3487
Podle pohotové informace nováčka v týmu se touto dobou dny ve Vuokatti krátí přibližně o jednu hodinu týdně. I tak však mělo jádro reprezentace dostatek časoprostoru pro důkladné otestování nástrah terénů příštího MS.


Absolvované tréninky:
01 Tolhonvaara middle 02 Huhtikangas long 03 Matinmäki long
Běžná trať na rozkoukání. Běžný finský les. Místy obrovské houby.
Prostor od severu hraničí s embargem longu. Veliká palba převážně čistými borovicemi. Zelená zasekaná.
Poměrně náročný orienťák u Kaajani, snížená viditelnost, čisté borovice jen občas. Takové to ale zřejmě nebude.
04 Persevaara middle 05 Sopasenkallio middle 06 Vuokatinvaara middle
Asshill. Trénink na middle. Je ale patrné, že ne úplně relevantní.
Štafetové úseky, náš vlastní trénink.
Závod middle v prostoru finále SP, sousedícím s embargem pro middle/relay. Zřejmě to nejrelevantnější, co lze absolvovat. Náročné, zábavné, inspirující. Dobrá mapa.
07 Vuokattinvaara middle 08 Pöllyvaara long 09 Vuokattinvaara middle
Náš odpolední downhill. Některé kontroly podivné. Ne všechno je spolehlivé.
Asi nejrelevantnější trénink pro long. Většinou borovice a borůvky, ale místy zavřenější, místy kamenité svahy nebo podrost.
Závěrečné mapové okruhy v tom nejlepším, co je k dispozici.


A jaká jsou východiska?

MIDDLE, ŠTAFETY

Poměrně univerzální skandinávský terén, nijak absolutně specifický pro Finsko. Podobné pasáže se dají najít jak ve Švédsku, tak v Norsku. K dispozici je několik tréninkových map, z nichž je ale jen Vuokattinvaara (mapa finále SP) plně relevantní jak co do stylu zmapování, tak povahou terénu. Nový tréninkový prostor pro middle by měl být otevřen po 7.6., kdy bude uvolněná rezerva.

Daný terén je pro našince z hlediska běhu specifický svým nerovným, kamenitým, horským podkladem a značnou členitostí, násobenou právě náročností podložky. I některé intenzivní tréninky je proto nutné pravidelně přenášet do běžecky krkolomných prostorů a dlouhodobě budovat motorickou rutinu. Nezapomenout na drsnou povahu typické tratě middlu při každodenním tréninku, aby človek nemusel po závodě MS konstatovat, že na takový middle prostě běžecky nebylo a že je s 25.místem plně spokojený... Ano, paradoxně se tu v takovém "mapařském" terénu opravdu jedná o velkou slabinu v běžecké složce výkonu. Pokud na takové trati nejsme běžecky na vrcholové úrovni, pak i při technicky bezchybném výkonu ztratíme 2-3 minuty a na umístění v top10 můžeme zapomenout.

Technicky je pro nás specifická nutnost většího zapojení paměti při časté nemožnosti mapování za běhu. Obecně snížená viditelnost klade vyšší nároky na práci s busolou a schopnost znovunavázání kontaktu s mapou. Interpretace porostů je skandinávská, tečkovaná rozhraní porostu znamenají změnu, ale často lze jen obtížně poznat jakého charakteru ta změna bude. Různé typy semiopen jsou nekompromisně nahrazeny bílou barvou. Specifikem bude jistě i podoba samotné tratě - v protikladu k většině českých middlů se dá očekávat spíše důraz na středně dlouhé postupy, které kladou mnohem komplexnější nároky na techniku - svádějí ke ztrátě kontaktu s mapou a nabízejí často i drobné, ale důležité volby terénní stopy. Základem orientace jsou jednoznačně vrstevnice. V mapě je sice velké množství výrazných kamenů, ale založit na nich orientaci je poměrně ošidné, právě pro jejich množství a snadnou zaměnitelnost. Ve svahových partiích je výhodné vnímat změny sklonu svahu a využívat teréní mezipatra.

Klíčové výrazy: VRSTEVNICE, STŘEDNÍ POSTUPY, BĚH NAPLNO V KAMENECH, POCHOPENÍ MAPY, PAMĚŤ.

LONG

Klasika si i po tréninkovém pobytu zachovává svou svůdnou záhadnost. Volba daného terénu se stále jeví jako poměrně podivná, nicméně právě proto jsme si odvodili základní pravidlo: rozhodně nepodcenit! Zdánlivě jednoduchý terén vypadá často jinak, než se jeví z mapy, bílý les má řadu odlišných tváří - od borovic typu Doksy až po regulérní skandinávský les s větvemi proklatě nízko nad borůvčím. Závod se bude zřejmě odehrávat spíše v okolí spojnice kontrol a z časového hlediska tak budou rozhodovat více případné chyby v dohledávkách, než zásadní chyby na postupech. Čas se však postupně nasčítává a některé detaily mají zásadní význam - i vzhledem k výraznosti všech zdánlivě plytkých terénních tvarů. Některé negativní vrstevnicové oblasti mohou být v měřítku 1:15.000 špatně čitelné, rozhodně se však vyplatí je dočítat (nápomocná může být lupa).

Z fyzického hlediska se bude jednat o intenzivní závod v rychlém tempu. Nastolit od začátku konkurenceschopné tempo a přežít některé prudké výběhy, které budou v daném tempu extrémně unavovat. V závěru závodu pak začnou vznikat rozdíly v důsledku konfrontace vysokého tempa s ne úplně parkovou podložkou (borůvky, klacky, místy kameny, možná i větší bažiny). I na "rovině" se tak může stát, že ve finále někteří rupnou a do cíle se došourají. Proto - nepodcenit ani běžeckou specifičnost.

Klíčové výrazy: NEPODCENIT, DOČÍTAT, SMĚR, TEMPO, BĚŽECKÁ SÍLA.

ŠTAFETY

Stejný terén jako pro middle. I u štafet je pro aktivní čelní pozici zásadní schopnost držet krok běžecky, tedy nebýt pod tlakem. A vybudovat si v daném terénu technicky dostatečnou důvěru ve své vlastní orientační schopnosti - v pravý moment je nutné jít na sebe.

SPRINT

Při tréninkovém kempu jsme se sprintu záměrně vyhnuli pro jeho malou odlišnost od běžných sprintových závodů.

Lze se domnívat, že pro úspěch na MS bude zklíčová špičková atletická výkonnost (jedná se o městský závod) v kombinaci se zvládnutou sprintovou rutinou. Naplno odběhané sprinty se nedají ničím nahradit. Kvalifikace může být vzhledem k terénu ještě vyrovnanější než při letošním MS. Finále, soudě podle letošního SP v Kajaani, bude rychlým městským závodem s množstvím voleb zleva zprava, často uměle vytvořených dodáním nových plotů nebo zakázaných prostorů. To je, zdá se, trend. A podobně lze postupovat i při přípravě tréninků - jeden prostor se tak dá kvalitně využít vícekrát. Na okraj: z programu MS vyplývá, že kombinace long+sprint je tentokrát v podstatě nereálná.


...z letitých zkušeností dále vyplývá, že v případě skandinávského MS se příprava ve Skandinávii v podstatě nedá ničím nahradit. Jakákoliv simulace je jen odvarem reálných podmínek. Z pohledu přípravy není nutné cestovat do Finska, skvělé podmínky pro přípravu na letošní MS nabízí například okolí švédského Borlänge, kde lze kromě typické Skandinávie nalézt i atypické terény pro přípravu na long. U nás lze s jarním ústupem sněhu najít výborné podmínky pro běžeckou přípravu např. na temeni Jizerských hor nebo v některých lokalitách na Šumavě. Letos není třeba hledat vyloženě bažiny, spíše kamenitý horský prales.

Také je dobré přímo na severu absolvovat několik ostrých závodních testů a v nich si dokázat, že to jde.

Z toho pohledu je skvělé, že několik lidí z jádra RD na severu pobývá, bude pobývat, nebo plánuje alespoň několik týdenních pobytů. Kdo neplánujete, ale máte ambice uspět na MS (ne se jen chtít zúčastnit), plánujte. V některých případech by prospěla i změna klubu. Jakékoliv podcenění se jasně prokáže, stejně jako např. v letech 2001 a 2004, kdy jsme se připravovali na podobné terény pro Finsko a Švédsko.

veřejný závod Vuokatti - mezičasy
blog Jan Procházka
web MS 2013V rámci soustředění úspěšně proběhlo i zapracování nového člena RD.


Netradičním prvkem programu byly ranní fáze v místním vyhlášeném běžeckém tunelu.

Perlička na závěr: v současné době je už téměř nemožné sehnat pro období MS ve Vuokatti jakékoliv ubytování. Zájem finských orienťáků je obrovský, některá ubytování byla vyprodaná už dva roky dopředu... Pořadatelé se snaží hledat a průběžně nabízet nové ubytovací kapacity.

 
web | tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
Doba zotavení je klíčem k růstu výkonnosti
Doba zotavení po tréninku závisí zejména na intenzitě, méně i na délce práce. Doby plného zotavení: nízká intenzita (60-75%) 6-36h, střední intenzita (75-85%) 12-48h, vysoká intenzita (85-95%) 24-72h, naplno (95-100%) 24-96h, speciální posilování/ anaerobní trénink 24-96h. Určující je i trénovanost jedince. Doba zotavení je klíčovou veličinou při smysluplném sestavování tréninkového plánu.
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN