CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   

Lednovka - rekapitulace
 
21.01.2014 | zobrazení 3930
Dvaačtyřicet hodin jsme ohlodávali Kost ze všech stran. Kam jsme se prokousali?


(1) - NOČNÍ OB

Drobně mrholí, skalky slavnostně zabalené do jemné mlhy, poctivá tma. Ještě podepsat prohlášení o startu na vlastní nebezpečí a jde se na to... Více než 80 minut fundamentálního orienťáku zahrnuje volby, ale i kratší postupy a pro kluky i motýlek.
Běží se na generalizované patnáctce, přičemž právě generalizace, ačkoliv kartograficky povedená, dělá mnohem větší problémy než ve dne. V noci se vzhledem k omezené viditelnosti situace hůře komplexně posuzuje a nasvícené objekty navíc působí větším dojmem.
Trénink proběhl beze ztrát.

[NOB - ženy]
GPS: NOB - ženy
[NOB - muži var.1]
[NOB - muži var.2]
GPS: NOB - muži

(2) - STÍNOVANÝ MIDDLE

Holky běží svůj tréninkový závod middle. Každou v závěsu stínují 1-2 kluci. Po doběhu do cíle vyrážejí kluci ještě na svůj vlastní měřený trénink. Pro zvýšení obtížnosti a snažší odhalení navigačních nedostatků se běží na mapě bez cest.
Večer si každá miniskupinka prodiskutuje dojmy ze společně absolvované tratě s cílem vyvodit 3-5 postřehů. Závěrem vše skupinově shrnujeme.
Takovou fázi jsme v RD běželi vůbec poprvé a zdá se, že přínos bohatě splnil očekávání.
Holky většinou zvládly nevděčnou roli sledovaného zajíce a na oplátku získaly cennou zpětnou vazbu. Pozitivní efekt vnímali i kluci, kteří byli nuceni k aktivnímu zamyšlení nad správným metodickým přístupem (a v následujícím vlastním běhu si taky ověřili, že na úrovni maximálního nasazení je všechno mnohem obtížnější). Díky tomu snad ani nevadilo, že tentokrát byla klukovská trať trochu ošizená a podřízená společnému cíli fáze. I samo sledování mělo zjevně rozvojový efekt.

Shrnutí hlavních postřehů - co zlepšit:

1) Slabší představa o situaci v kolečku 80%
Důkladné načtení situace, zapojení popisu. Velmi často se stalo, že jsme lampion minuli o pár metrů, stačilo se podívat správným směrem.
Padlo i doporučení číst i poslední sloupce popisů, zejména ve skalách.
Velmi cennou poznámkou bylo z toho pohledu i zmínění nutnosti prozkoumat ještě před startem popisy a odhalit nekonvenční umístění kontrol typu "srázek nahoře". Většina zkušenějších to automaticky dělá, ostatní by to měli zavést.


2) Nepřizpůsobení tempa potřebám navigace, absence plánu 75%
Několik extrémně náročných postupů přes plošinu se sníženou viditelností odhalilo často silnou tendenci k řešení postupu "během někam do kolečka", případně "doufáním". Řada sledujících se shodla na pocitu, že často se určitým klíčovým místem proběhlo zcela bez zapojení mapy, a to tempem, které i klukům téměř ztěžovalo držet kontakt s mapou. To je velmi vážný námět k zamyšlení!!
Místo drobného přibrždění v klíčovém místě se mnohdy realizovala delší zastávka až v situaci, kdy už bylo pozdě. (Svůj nemalý vliv tu jistě mělo i samotné sledování, slabiny se tak v tomhle tréninkovém případě lépe odhalily.) Mluvíme o tom opakovaně, ale tady je praktický důkaz faktu, že orienťák je výhodné běhat metodicky.
"Tempo podřízené potřebám orientace" není prázdné klišé, ale naopak totálně fatální předpoklad úspěšného absolvování závodu.
Tohle je oblast, ve které by měl pozitivní přerod v mnoha případech naprosto dramatický dopad na výsledky. Zcela neporovnatelný s případnými posuny ve fyzické složce.


3) Rozhled, hlava vzhůru, zapojení periferního vidění 60%
Sledující si často všimli, že sledovaná těsně minula určitý klíčový objekt nebo kontrolu, a přitom se vůbec v daném místě nerozhlédla. Případně že se dívala celkově spíše jen do poměrně krátké vzdálenosti před sebe.
Náš osobní navigační systém potřebuje zpětnou vazbu! A tu mu musí poskytnout oči.
Trochu to možná souvisí i s mírou průběžné kontroly - důvěřuj, ale stále prověřuj.


4) Nežádoucí reakce na rušivé momenty 50%
Přestože byl les víceméně prázdný, i těch několik náhodných vzájemných setkání mělo v některých případech vliv na výkon. Autonomie výkonu.

5) Neproduktivní čtení mapy 40%
Časté, ale příliš krátké čtení mapy, které neposkytuje žádné informace.

[MIDDLE - mezičasy D i H]
[MIDDLE - ženy]
[MIDDLE - ženy, jen část 1]
[MIDDLE - ženy, jen část 2]
GPS: MIDDLE - ženy
[MIDDLE - muži]
GPS: MIDDLE - muži

Ještě reakce na zmínění "malé sebedůvěry" jako místy používané zdůvodnění slabších orientačních výkonů. Sebedůvěra je určitě strašně důležitá, ale možná v trochu jiném smyslu, než jak mám pocit že je to některými chápáno. Použiju paralelu s biatlonem: sebedůvěra vám musí umožnit v klidu mířit na terče, ne vypálit dávkou někam dopředu a věřit si, že jich tam pár spadne...
Na rozdíl od biatlonu my si ty terče ještě musíme umět cestou ke kontrole vybrat. A zastávku na střelnici máme každý trochu jinde, není nikde vyznačená. Což ale neznamená, že musíme pálit za jízdy od boku ;)

(3) - ŠTAFETOVÉ ÚSEKY

Opakované starty na rozfarstovaných úsecích. Po úvodním hromadném startu jsme se při dalších kolech snažili trochu tvořit situace stíhaní - stíhající.
Opět mapa bez cest (a bez žluté). Morfologicky členitý terén tak vzdáleně připomínal portugalské prostory pro dubnové ME.
Byl to kontaktní trénink zaměřený na udržení vlastní autonomie výkonu a udržení kontroly nad situací i pod nátlakem. Z toho pohledu ne všichni úplně uspěli - jeden ze zkušených v cíli odtušil, že "časem pochopil, že mlaďáci to nemaj moc pod kontrolou". Takže prostor pro zlepšení, ty starouše je potřeba porazit hlavou, třeba příště.

[ŠTAFETKY - informativní časy na úsecích]
(nelze absolutně porovnávat, farstováno)
[ŠTAFETKY - úsek A]
[ŠTAFETKY - úsek B]
[ŠTAFETKY - úsek C]
[ŠTAFETKY - úsek D]
[ŠTAFETKY - úsek E]

(4) - NOČNÍ OB volitelný

Večerní zákusek po dvou intenzivních fázích si vychutnala už jen čtvrtina osazenstva Ráje, toužící po dalším exkluzivním zážitku, prohlubujícím cit pro mapu. Tentokrát v měřítku 1:5.000.

[NOB sobota - 1.část]
[NOB sobota - 2.část]

(5) - PAMĚŤÁK a VOLBY

Závěrečná fáze volným tempem zahrnovala dvě dramaticky odlišné pasáže - terénově i zaměřením cvičení:

PAMĚŤÁK: Úkolem první části bylo načíst / generalizovat / naplánovat / zapamatovat a běžet po paměti. Celé to bylo ztížené záměrně posunutými kolečky, nutícími k důkladnému nastudování popisu a rozklíčování polohy kontroly.
Oba momenty (použití paměti i luštění popisu) jsou v tomhle případě samozřejmě z cvičebních důvodů vyhnané trochu do extrému. Krásně jsme si ale mohli uvědomit, jak úžasně plynulý je orienťák (a dohledávka) s existencí jasné představy.
(!) Neměli bychom ale zapomínat, že vždycky je nutné při tvorbě zjednodušených plánů automaticky zvažovat, jestli situace o kterou se hodláme opřít je dostatečně unikátní, nezaměnitelná...

VOLBY: Tady by se úkol dal definovat jako "zvolit a bojovat". Téměř 10% převýšení a kluzké listnaté traverzy nabízely v této části mírně extrémní zážitek, zejména pro holky... Pochvala za odbojování! Většina strávila v terénu 1:40-1:55h.
Prostor charakterem připomínal některé příkřejší pasáže italského MS. Řetězec modrých kontrol bylo možné opět běžet na "jedno kouknutí", tentokrát na 1:15.000.
GPS tracking odhalil množství radikálně odlišných variant, škoda, že některé záznamy ještě chybí.
Měl jsem možnost některé vidět v akci na druhé kontrole této části a musím podotknout, že i "čas strávený na střelnici" se započítává. Pokud před každou volbou prostojíš 20-30", bylo by možná lepší nic neřešit, protože ty prováhané 3-4 minuty se moc dohnat nedají. Chce to dobré načasování - většinu lze nastudovat dopředu.

[PAMĚŤÁK - tam]
[PAMĚŤÁK - zpátky]
[PAMĚŤÁK - všechny kontroly]
[VOLBY]
GPS: VOLBY - muži i ženy

Pokus o rozbor postupů podle GPS (pokud nevidíš na obrázku časy, dej si pravým tlačítkem "otevřít obrázek jako nový list"):


Nejlepší zřejmě rovně, ale důležité bylo dokázat projet přímo ta údolí před kontrolou. Chlupova varianta spodem taky celkem platí. Olaf asi horem běžel výrazně pomaleji (vlastně si odskočil), ale i tak je ztráta jasná.


Z těch, kteří odevzdali záznam, šel úplně horem jen Chlup, ale ztratil se. Prostředek je jasně pomalý, naopak spodem je to jedno zda úplně okolo nebo napřímit jako Šéďa. Postup jasně spodem.


Obíhačka spodem je lepší. Bet se horem rozhodně neflákal, ale jasně dostal.Opticky lákavá nabídka obíhačky, ale zřejmě jasně rovně. Vrstevnicově to vyjde nastejno. Všimněte si, kde teprve byl Dan, když Bet začal stoupat roklí.


Rovně se to nabízelo. A tady je důkaz, že alternativy byly zřejmě ztrátové.


S postupem pod skalama jsem tu ani nepočítal, hezký! Rychlé horní variantě tu napomohla pěšinka patrem.I tady byla horní obíhačka spíš chytákem.


Spodní varianta nabízí možnost dostat se rychle až přímo pod kontrolu.


Bet a Chlup nejrychleji po pěšince okolo.


Holky namodelovaly na jedničku trochu jinou situaci než kluci. Eva zřejmě nejrychleji úplně spodem a Míša horem celkem konkurenceschopně. Vendula na přímé variantě možná až příliš traverzovala v závěru.


Na dvojku šly holky i horem, což se ukázalo jasně pomalejší. (Na trojku potom šla horem jen Martina, ale nemáme záznam.)


Vypadá to rovnocenně, ale Míša neběžela optimální přímou variantu.


Zde stejný závěr jako u kluků - přímo je to nejlepší, alternativy pomalé.


I u holek to bylo horem/spodem víceméně nastejno. Odspodu lezoucí byli u kontroly možná trochu více unavení.


Také zde se potvrdilo to samé jako u kluků - tedy že obíhačka horem je pomalejší. Jana přitom běžela hodně jiný postup než Šéďa.


Ubíjející postup spodem přímo pod kontrolu se vyplatí pro svou jednoduchou skluznost.


Příští zastávka: únorovka v Hradci Králové. Tam se určitě zavěnujeme i sprintu, který jsme teď obětovali kamenné kráse.

Díky všem za nasazení a konstruktivní přístup!

PS: Borcem nakonec je tentokrát redaktor Blesku, který si při nočním sbírání pátečního nočáku neváhal zaběhnout vyměnit na základnu baterky.)

/kauč

 
tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
Krátké intervaly, které nejsou pro sprintery?
Zvyšují obecně kapacitu oběhového systému. Náročný trénink doporučovaný hlavně pro období speciální přípravy a závodů. Běhá-li se v lese, rozvíjí zároveň specifickou svalovou výkonnost. Obvykle 70"/20", 60"/30", 15"/15". 2-3 série po 10-15 minutách.
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN