CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   

Týden v Tyrolsku
 
26.08.2015 | zobrazení 3185
O prázdninovém soustředění jsme se spolu s juniory a dorostenci vydali poznat zase něco nového. Rakouské hory zná plno Čechů díky výborným sjezdovkám, ale mezi nimi se nachází častokrát nepoddajné, mapově a fyzicky náročné terény.

Útočiště nám poskytla základní škola v tyrolském Imstu, odkud jsme každý den vyráželi na tréninky do různých typů terenů:

Neděle 16. 8. dopo: mapa Hochimst Süd - seznamovák, tempo volné.
Prostor hned za ubytováním z mapy nevypadá nijak zvláštně. Ve skutečnosti ale snížená viditelnost a náročná podložka - vysoká tráva, borůvčí a nepříjemný jalovec. V žádném lese, kde jsme běhali, neprobíhala hospodářská činnost a proto hustníky, světliny a další mapové značky znázorňující vegetaci byly v mapě znázorněny bez rozhraní, tak jak tomu v cizině často bývá.

mapa T1
mapa T2
mapa T3

Odpoledne: mapa Imst Teilwiesen - výběhy kopců+mapové seběhy, tempo: maximální úsilí do kopce, v seběhu koncentrace na bezchybnou mapu.
Prostor navazoval na ten dopolední, tzn. opět horský les, trochu lépe průběžný.

okruh A
okruh B
okruh C
okruh D
okruh E
okruh ZICZAC

Pondělí 17. 8. mapa Obernberger See - 2kolový middle.
Jednalo se o asi nejnáročnější den celého soustředění. Jemný déšť po celou dobu, 2,5 kilometrová cesta do místa startu a cíle. Odměnou za to nám ale byl trénink v jednom z nejnáročnějších terénů na "kontinentu" nacházející se kousek od Brennerského průsmyku. Trénink navíc vyžadoval od všech svěřenců velkou disciplinovanost. Na soustředění totiž s námi vyrazila i Lenka Knapová a jedním z důvodů bylo uskutečnění výzkumu na co největším počtu mladých závodníků na téma "Souvislost osobních charakteristik a výkonu pod tlakem v orientačním běhu". Svěřenci proto vyplňovaly den předem obsáhlý dotazník týkající se jejich osobních charakteristik a před každým kolem middlu kratičký dotazník ohledně toho, jak se bezprostředně před startem cítí. Každé kolo se pak běželo pod jiným psychickým tlakem. To první bylo závodní, kdy šlo dokonce o prizemoney a to druhé bylo na pohodu a měřilo se pouze orientačně.
Všem díky za váš přístup! Doufám, že Lenka získala cenný materiál, který bude v budoucnu využit.
Plánovaný výstup na Hoher Lorenzen se vzhledem k nedostatku času a špatnému počasí neuskutečnil.

mezičasy závodní okruh B
mezičasy okruh A
závodní okruh B
okruh A

Úterý 18. 8. celodenní výjezd do Švýcarska do tréninkového prostoru JMS2016 - klasikomiddle.
Vybrali jsme si mapu God da Staz ve Svatém Mořici, která je odpovídající terénu middlu. Absolvovali jsme trať od pořadatelů, která nás provedla téměř všemi částmi lesa. Kdo toho neměl dost, mohl vyrazit ještě na kratší skorelauf. Jaký na nás terén udělal dojem? Mapově celkem příjemný, výborná viditelnost, výrazné orientační body v podobě kamenů, srázů a skalek, kopce. Co bylo naopak hodně náročné, byla podložka: vysoká tráva, borůvčí a v tom kameny, navíc dost proměnlivá, což klade ještě vyšší nároky na styl a techniku běhu. K tomu je třeba připočíst nadmořskou výšku 1800 metrů. Na JMS tomu nebude jinak!

mezičasy
mapa (mladší závodníci měli trať úměrně zkrácenou)

Středa 19. 8. dopo: mapa Imst - 2kolový sprint.
První kolo bylo warm-upem pro to druhé tj. bylo neměřené. Bylo situováno do jižní rovinatější části města s moderní zástavbou. Druhé měřené kolo vedlo úzkými uličkami historického centra, navíc s nemalým převýšením a tak je předpoklad, že simulovalo podmínky švýcarského Scuolu.

mezičasy sprint B
trať A
trať B

Odpoledne následovalo zasloužené volno pro svěřence i trenéry :-) a večer jsme se konečně dostali k teoretické přípravě na čtvrteční klasiku.

Čtvrtek 20. 8. dopo: mapa Seefeld-Wildmoos-Brunschkopf - klasická trať s úctyhodnými parametry, které budily respekt.
Zvolené tempo mělo být úměrné fyzickým a mapovým schopnostem jednotlivce s důrazem na promýšlení voleb postupů. Terén byl odlišný od toho v okolí Imstu, pod nohama nízká spasená tráva, borůvčí, občas kapradí, tvrdá podložka, zpevněné cesty, dobrá viditelnost bez hustníků, místy opticky hustší les ale i polootevřený terén.

mezičasy klasika
klasika dlouhá
klasika střední
klasika krátká

Odpoledne: dobrovolný paměťák na mapě Hochimst Süd, na který ale vyrazili i přes značnou únavu z dopoledne skoro všichni. Je dobré si uvědomit, že tento trénink slouží k nácviku výběru vhodných objektů k orientaci, což si pak následně ověřím v terénu. Pokud přímo na místě nad tím takto nepřemýšlím, tak většinou na další kontrolu již nedoběhnu a trénink ztrácí smysl.

paměťák - celá trať

Večer analýza postupů klasiky:
dlouhá 1-2
střední 3-4
dlouhá 6-7
dlouhá 8-9

Pátek 21. 8. dopo: mapa Haiming - sudá lichá absolvovaná ve volném tempu a zaměřená na čtení popisů a jasnou dohledávku.
Terén nabídl opět něco nového, pravděpodobně ledovcového původu, pozitivní i negativní tvary, balvany, snížená viditelnost díky hustníkům a jalovci, hustá síť pěšin a elektrického vedení (běželo se poblíž rozvodny), značná generalizace mapy.

sudá dlouhá
lichá dlouhá
sudá střední
lichá střední
sudá krátká
lichá krátká

Odpoledne: návštěva Innsbrucku nebo výlet po kopcích nad Imstem jako náhrada za pondělní neuskutečněný výlet.

Sobota 22. 8. dopo: Seefeld podruhé - kombotech ve volném tempu s měřenou částí klasického OB.

mezičasy
kombotech

Odpoledne: závěrečné štafety na mapě Imst Teilwiesen, kde šlo samozřejmě o všechno a tomu odpovídalo i nasazení všech účastníků :-).

Prestižní trénink vyhrála trojice Tomíno Valík-Jirka Valášek-Jan Hašlerka Bendák (2. Bára Chaloupská-Terka Nováková-Michal Gipsn Bořánek, 3. Anička Kopecká-Klára Novotná-Matěj Mašata).

štafety

Večer pak už jen rozdání odměn za celotýdenní snažení, nějaké ty písničky a ráno zpět domů.

Hlavním přínosem soustředění bylo rozšíření obzorů většímu počtu mladých zavodníků, což je z dlouhodobé perspektivy žádoucí. Dalším významným kladem bylo první seznámení se s terény příštího JMS a nebo s terény jemu podobnými. Na základě těchto poznatků pak můžeme přizpůsobit další přípravu.

Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům za jejich aktivní přístup; Márovi, Ivě, Lendě a Kukátkovi za pomoc s organizací této akce; panu řidičovi, že nás odvez tam a zpět; Mirkovi, Sosákovi a Zhustovi za inspiraci a výpomoc při stavbě tréninků a především Karin Lugsteiner z oddílu Kompass Innsbruck, která nám zařídila vhodné ubytování, vynikající stravu, mapy a i přímo na místě neváhala poradit, když bylo třeba. Vielen Dank!

Košík

Fotky od Kuby Glonka
A zmínka v místním tisku.

 
tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
Laufy běhej v terénu!
Vytrvalost rozvíjí aerobní výkonnost, zefektivňuje spalování tuků, má zdravotně preventivní účinek. Dá se trénovat alternativně (lyže, kolo...), ale vzhledem k lokálnímu účinku je pro orienťáky paradoxně nutné ji hlavně naběhat v terénu - pak má i velký vliv na ekonomiku běhu a tím i na závodní výkon. Efektivní intenzita je v rozmezí cca 70-85% TFmax. Vytrvalost je základem pro zvládnutí intenzivního speciálního tréninku. Neměla by se však úplně vynechávat ani v závodním období.
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN