CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   









Úvodní sraz v Sudetech - alles gute!
 
30.11.2015 | zobrazení 3441
Na stěnách příkazy k odsunu a nebezpečně šťastní pionýři. Za okny vánoční nadílka, na hřebenech pobíhají psi na dálkové ovládání a navádějí burácející salvy z kulovnic. Blýská se na dobré časy? Možná. V Jeseníkách se prý budou zase jednou těžit vzácné kovy. Fakt? V potoce na Kamenci se nic nenašlo. I když ve dne by to možná šlo o něco líp...

Rekapitulace:

ČT večer
Prošli jsme letmo reflexe na rakouský seminář.
Klíčové výrazy: "holistický přístup", "postupné zvyšování objemu", "navigační schémata" a "meziprahové pásmo".

PÁ ráno
Tradiční testík z fyziologie tréninku, doplněný letos o jednu čerstvou bonusovou otázku o pozávodním výklusu.
Výsledky uspokojive, nad některýma otázkama kratší debata. A to je vlastně hlavní smysl. Něco dovysvětlit, případně probudit zájem o tuhle oblast u těch, kteří ve výsledku vidí rezervy.
Testík sám o sobě pokrývá několik fyziologických paradoxů, které není špatné mít vyargumentované.
fyzio testík 2015 - výsledky (obsahuje i výsledky předchozích ročníků)

PÁ dopoledne
Kolize s honem na jelena - místo řopíkoběhu se běželo cca 40´ APčko ze sedla Pod Homolí po bunkrovce směrem na Velkou Deštnou.
Traduje se, že tempo mužské skupiny se tentokrát nepodařilo úplně udržet na žádoucí hladině intenzity a běželo se moc rychle. Takže to byl vlastně zase ukázkový meziprahový běh, jen s dovětkem: tak toto přesně hrozí, když jde víc ambiciózních lidí běhat pohromadě něco svižnějšího ;)

PÁ odpoledne
Terénní kiláky, tentokrát v kulisách z kosodřeviny. Úseky měřily vzdušně přesně 1km, převýšení cca 25m.
Po vydatných deštích trať navíc získala potřebný rajc. K tomu hřála teplota mírně nad nulou, svěží sněholení a příjemná únava z dopoledního ostřejšího APčka...
A jde se na to - kluci 5x, holky 4x. Celkově 20´ v cílové prahové intenzitě. Přiměřený objem, vysoká specifičnost, vzhledem k podmínkám i v morálně volní rovině.
terénní kiláky - výsledky
...Úvaha ve vztahu např. k middlu se nabízí - pokud v takovém testu na 20´ nakoupím 2-3 minuty, je v podstatě nemožné pomýšlet na jakékoliv čelní umístění.
A to je přesně ten úhel pohledu, ze kterého pak s nadsázkou trváme na tom, že běžecká výkonnost (specifická) je nutným základem pro jakýkoliv další rozvoj směrem k mezinárodní kariéře.

Dramatické odpoledne na hřebeni Orlických hor se opět dočkalo i filmového zpracování:


PÁ podvečer
Infoblok
- probrání represmluv, kodexu a povinností reprezentanta
- podpis represmluv (nepřítomní budou obesláni)
- prošli jsme společně kalendář akcí 2016 (nejdéle jsme se zastavili u termínu nominaček pro MS, přičemž závěr je, že se nic měnit nebude)
- v návaznosti jsme prošli i návrh nominačních kritérií pro MS a ME (AMS zatím ne) - tyto návrhy teď ještě musí pro jít schvalovacím řízením
- náš cvičený zrak jsme potěšili pohledem na terény pěti nejdůležitějších závodních vystoupení nadcházející sezóny: prezentace "Výzvy 2016" (zbývá postupně rozpracovat specifické nároky jednotlivých prostorů)

PÁ večer
Michal Smola poutavě představil svou cestu od juniorských úspěchů, přes roky hledání až ke světové medaili v dospělých.
OB - cesta k úspěchu

SO ráno
Navigační rozplánování první části tratě dopoledního middlu, včetně společného rozboru pod názorovým velením Vojty a Beta.
Trať naschvál obsahovala řadu extrémně krátkých postupů "na jedno kouknutí", které ale umožňují velké zisky v plynulosti pokud závodník umí tím jedním kouknutím vybrat to podstatné.
Diskutovali jsme i různé strategie na delších úsecích, a tam už bylo patrné jak moc se do uvažování každého z nás promítají naše "zkušenosti". Co konkrétně?
- třeba sebedůvěra pro vědomé bezrizikové nasazení základních technik (směr, vrstevnice, na dohled...)
- nebo schopnost tvorby trefné, ale přitom dostatečně schematické a flexibilní představy při zpracování mapových informací
- výběr vhodných navigačních objektů, i ve vztahu ke konkrétnímu typu terénu (co by mělo být vidět a co je naopak nespolehlivé)
- odhalování možných rizikových míst (např. kde lze udělat paralelní chybu nebo kde může dojít lehce k záměně) a jejich eliminace vhodnou taktikou

SO dopoledne
Middle Sfinga. Víceméně seběh. Vcelku relevantní pro kvalifikaci ME. Technicky poměrně náročné - ten seběh sám o sobě hodně zužuje časoprostor pro mapování, stejný efekt má i vysoký počet kontrol a taky podklad byl navíc poměrně náročný, protože kamení a prořezávky byly pokryté kluzkou vrstvou čerstvého sněhu.
Takže výzva přesně v té oblasti, která nám tradičně trochu dělá problém - vhodné načasování práce s mapou tak, aby při zachování plné kontroly co nejméně brzdila dopřednost. Prostě flow. Některé objekty byly navíc poměrně nevýrazné, i díky onomu sněhovému poprašku.
Middle - trať D
Middle - trať H
Middle - mezičasy
GPS tracking D
GPS tracking H

Pár následných kaučových úvah:
Spektrum spontánních reakcí v cíli bylo dost pestré. Víc bylo tentokrát těch, kterým to z nějakého důvodu nešlo: "kanál", "moje první mapa od družstev", "ta druhá nepřipravená část mi šla líp než ta připravená", "s tou mapou jsem si dneska moc netykal", "nedonutila jsem se myslet" atp...
Ale byly i pozitivní jako "nádhera", "dal jsem to přesně podle toho připravenýho plánu".
Za tu poslední reakci (i výkon) jsem moc rád - dokazuje, že úkol cvičení lze úspěšně splnit. Na druhou stranu po některých pohovorech naprosto chápu, že některým to jít vůbec nemohlo. Pokud je převažující styl orientace založený na "běhu někam a zpětném dosazování toho, co vidím", tak je naprosto přirozené, že běh podle předem připraveného plánu je totální veletoč.
Vygenerovaná představa se může lišit od reality a v rámci běžného závodu si toto neustále korigujeme. Na druhou stranu robustnost (a tím pádem vlastně kvalita) té představy výrazně snižuje její zranitelnost. Na trackingu je např. vidět, že někteří chybovali na K11 tak, že se pohybovali někde 3 vrstevnice nad kontrolou. Pracoval ten plán s faktem, že K11 je jen o 1 vrstevnici výš než K10? To je mnohem zásadnější informace, než že před kontrolou jsou kamínky a srázek, kde se hodlám nějak "srovnat".
V rámci takové přípravy si lze např. perfektně připravit odběhy, což zásadně zvyšuje plynulost. Zvážit, co uvidím kolem sebe, co bude unikátní.
Stejně tak dokonalé načtení situace kolem kontroly, volba neprůstřelného odrazového bodu...
Zajímavé je, že někteří tvoří na sucho plány, které v reálu nemůžou nikdy fungovat a dotyčný by tak zcela jistě neběžel. To svědčí zase jen o tom, že ta navigace ještě není v plně uvědomělé fázi a tudíž neumožňuje uplatnit nějakou vyšší strategii a tak i v komplikovanějších terénech dosáhnout stabilního výkonu.
Shrnuto - vědomé plánování navigace není vůbec jednoduché a málokdo ho zvládá. Na druhou stranu je vidět, že ti nejlepší orienťáci v našem týmu tuhle hru umí hrát. Je to schopnost, která je naprosto zásadní pro univerzální stabilizaci na světové scéně. Pro schopnost umět se přiblížit svému optimu v jakémkoliv terénu.
Pak je tu ještě druhý aspekt této fáze - z řady různých důvodů se některým nedařilo aplikovat koncepční navigační přístup, i když by třeba věděli jak na to.
Tady je to o potření lajdáka v sobě sama. Protože konzumace mapy sama o sobě na této úrovni nic rozvojového nepřinese. V diskuzi nad tréninkovými součty Francouzů mj. padlo, že jejich přístup byl unikátní nejen samotným vysokým podílem práce s mapou, ale hlavně tím, co v těch součtech není. A to je nekompromisní fokus v jedné každé takové fázi. Ten Thierry touží po bezchybném výkonu v každém tréninku stejně jako v nejdůležitějším závodě. A od toho se pak všechno odvíjí. Tím je žádoucí začít.

SO odpoledne
Část vyrazila na hřeben na odložený řopíkoběh.
V sobotu už kule nelítaly. Zástupce Kolowratských lesů nám mezi řečí dokonce poděkoval, že jsme jim v pátek "umožnili ten hon" a do prostoru po jeho varování nešli. My děkujeme taky, taková kultivovanost dodává naději.
Běželo se podle leteckého snímku, kontroly v terénu většinou masivně vyznačené pomocí objektů lehkého opevnění ŘOP LO vz.37.
Řopíky - trať D
Řopíky - trať H

Pár náladovek od Murka:







SO podvečer
Psychologie - úvod do neurolingvistického programování - Radka Evjáková.
Po nastínění teoretických východisek následovala seance, při které jsme se každý pro sebe dobrali k dekompozici a zhodnocení základních východisek ve vztahu k výkonu při závodě.
Ňuf se pak uvolil jít s kůží na trh a nad jeho případovou studijí se rozvinula poměrně zajímavá debata.
Tenhle inspirativní podvečer by mohl být začátkem nové linie ve spektru přípravy RD.


SO večer
Výroční večeře a následná sudetská party, zahrnující premiéru snímku "5 kiláků majora Zemana" a vítání nováčků. Bez vlasteneckých projevů, pod tuplovaným dohledem herr Posselta, svižně řízeno Herr Murko Flickem.





Další fotky od Zhalyho na našem FB.
V průběhu večera došlo i na kryoterapii a řadu pohovorů, které probíhaly až do časných ranních hodin.

NE dopoledne
Horský OB po solidně pocukrovaných Orličkách. Kluci i holky časy kolem dvou hodin.
HROB - trať D
HROB - trať H
Spontánní reakce naznačily, že to na hřebenech i přes -5°C vcelku chutnalo.

A rozhodně potřeba dodat, že nám náramně chutnalo i po celou dobu akce!
Šéfkuchař Honza sice víceméně vůbec neopustil perimetr kuchyně, ale stálo to za to.
Zároveň zdravíme i Dáju, protože někdo tam "musel tahat za nitky", řečeno slovy klasika ;)

Za pořadatele jako obvykle doufáme, že sraz zase nejenom splnil účel, ale že byl i trochu sexy. Tak do toho!


 
tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
Závodní období
- dominuje krátkodobá psychická příprava na závody
- kondiční a taktická příprava je úzce specializovaná
- trénink má spíš charakter udržovací, regenerační a kontrolní - proto mají delší závodní období negativní vliv na stav celkové trénovanosti
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN