CZ MAPS  -  CZ EVENTS  -  CZ RouteGadget  -  MS2016  -  ME2016  -  JMS2016  -  ČSOS  -  BÉĎA  -  IOF
   dospělí    junioři    vše   |    NOVINKY    AKCE   REPREZENTANTI    DOKUMENTY    PODKLADY   METODIKA   

Výtah z přednášky o nových antidopingových opatřeních (p.Chlumský)
 
25.10.2003 | zobrazení 3036
Pár odstavců o současném vývoji na poli boje proti dopingu a konkrétní změny dotýkající se i RD ČSOB.

Na úvod

- Oblast antidopingových opatření je námi všemi poněkud pomíjena. A to i proto, že jsme téměř všichni upřímně přesvědčeni o tom, že doping v OB nehrozí. Co však hrozí je velký problém pro celý svaz a zejména reprezentaci, pokud někdo v síti přísných antidopingových opatření z nedbalosti uvízne! Bacha na to!

Nový kodex

- Světová antidopingová organizace (WADA) přijala na kongresu v Kodani tzv. SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX.
- Tento dokument v sobě sjednocuje zásady a závazná pravidla světového boje proti dopingu - IOF se také zavázala tento kodex (potažmo WADA) respektovat, a proto jsou tato ustanovení závazná i pro nás. Bezpodmínečné přistoupení na pravidla boje proti dopingu je kromě toho jednou z podmínek pro získání každoročního státního příspěvku na reprezentaci
- Úplné přeložené znění kodexu je k nahlédnutí na www.antidoping.cz.

Systém monitorování pobytu sportovců

- Velká novinka: vypadá to, že ve všech sportech se světová elita bude muset podrobit systému monitorování pobytu a programu tak, aby byly umožněné přepadové mimosoutěžní kontroly - do jaké míry to bude aplikováno v OB záleží zřejmě na IOF.
- Neposkytnutí informací o pobytu pak bude kvalifikováno jako vyhýbání se kontrole a může být sankcionováno zákazem závodní činnosti na 3 měsíce až 2 roky

Některé další zajímavé výtahy z kodexu:

- pro postih stačí zakázanou látku v těle nalézt, nemusí být prokázaný úmysl
- přestupkem je už i POKUS o užití látky, nebo její pouhé DRŽENÍ
- seznamy zakázaných látek jsou inovovány a zveřejňovány každoročně v lednu
- MARIHUANA je nadále zakázána ve všech sportech (stopy setrvávají v krvi 3 až 6 měsíců!)
- celosvětově je nadále jen jeden seznam zakázaných látek, ale platí různě pro různé sporty
- bude přijat Mezinárodní standard pro udělování terapeutických výjimek (např. astmatici, ...)
- ze seznamu byly vyškrtnuty KOFEIN a PSEUDOEFEDRIN (budou ale sledované a možná je tam zase za rok zařadí)
- je rozdíl mezi stavem PŘI SOUTĚŽI a MIMO SOUTĚŽ (viz. seznam, např. narkotika nejsou zakázaná při nálezu mimosoutěžní kontrolou)
- pokud sportovec prokáže, že použití tzv. specifické látky (viz. seznam, např. efedrin - kapky do nosu) nesměřovalo ke zvýšení výkonu, může dostat jen napomenutí (platí to však pro každého jen jednou)

Perlička

Bylo řečeno, že po otestování velkého množství komerčních podpůrných prostředků výživy bylo zjištěno, že ve významné části z nich byly nalezené stopové objemy zakázaných látek! Tyto látky se tam dostaly např. z nevyčištěných výrobních linek. Takže se ví, že někteří sportovci jsou v tom nevinně, ale z hlediska pravidel jsou vinní.

Konkrétní připomínka z jednání ČSOB - ČAV(p.Chlumský):

V loňském roce všechny vzorky v OB negativní, v jednom případě ale příliš ŘÍDKÁ moč - vzorek nesplňoval kritéria pro otestování. Je možné to postihovat, postih nebyl uplatněn. Poučení: Závodník je při podpisu výzvy k antidopingové kontrole poučen i o faktu, že má - paradoxně - PÍT CO NEJMÉNĚ. Jinými slovy - pijte jen tolik, aby urína byla kvalitní (případné dotazy na toto téma zodpoví prap.Ropek).

připravil:
Radovan

 
tisk
týmová zóna        
osobní weby reprezentantů
právě probíhá
dnes neprobíhá žádná akce RD
následující akce
úvodní soustředění    16.–19. 11.
Novohradské hory  (JRD)
úvodní sraz RD    23.-26.11.
Litomyšl  (RD)
Cílem psychické přípravy...
... je stabilizovat výkonnost na úrovni maximální dosažené trénovanosti. Jinými slovy: psychika je tmelem, jehož pomocí se "lepí" jakýkoliv výkon. Kvalita tmelu pak ovlivňuje stabilitu celé "stavby".
dráha osobáky | limity

© 2014-2015 Český svaz orientačního běhu / Czech OF
web: RN