NOVINKY  |  INZERCE  |  OBJEDNÁVKA  |  TERMÍNY VYDÁNÍ  |  NÁHLEDY  |  REDAKCE  |  ARCHÍV
 
Číslo   05/2011
vyšlo   09.12.2011
 
3Jak to vidí Petr ?aloudek?0
3Postup ?ísla0
4Dana op?t zá?ila, ostatní sbírali zku?enosti0
6Il tracciatore a Venezia0
8Zlatý výst?el z Aurory0
14Nezapome?te si hrát!0
18Ohlédnutí za sv?ťákem0
20Mapování s pou?itím LIDARových dat0
24Laserová data p?i revizi staré mapy pro Sv?tový Pohár v Liberci0
26Od ?tafety k dru?stvu0
27Postup ?ísla - ?e?ení0
28Bez dobrovolník? by to ne?lo0
30Kam to vrznout p?í?tí rok?0
32Výsledky ankety Nejlep?í orienta?ní sportovec roku 20110
34Vyhlá?ení Ankety o nejlep?í O-sportovce roku 20110
35Vykloubené rameno: nemoc orienta?ních b??c??0
38Ob?as je to spí? nábor ne? výb?r0
39Co chci od LOB??0
40Maudi cup 2011 aneb memoriál mojí babi?ky0
41Mladej, ale ?ikovnej0
42Mladí mu?i poznávají sv?t0
44Letem o-sv?tem0
45Bestíkovo orienta?ní labu?nictví0
46Kdo, kde, kdy a pro??0
47Zprávy ze Strahova1
48Výsledkový servis0
:: administrace
 
 
21.01.2012  
Rozm?ry inzerce v ?asopise OB
 
O tom, v jakém tiskovém formátu dodat inzerci a kolik za ni zaplatíte, jsme vás u? informovali. Tak?e k úplnosti chybí u? jen jedna v?c - p?esné rozm?ry. >>>
 
Zobrazení: 397

10.01.2012  
Gratulujeme k výh?e v losování p?edplatitel?!
 
Díky za d?v?ru a prodlou?ení ?i nové objednání p?edplatného! Náhodným losem jsme z vás vylosovali následující p?edplatitele, kte?í si mohou vybrat volné startovné (ov?em se v?emi benefity startovního balí?ku) na n?kterém z b?h? seriálu RunCzech.com. >>>
 
Zobrazení: 690

09.01.2012  
V jakém formátu dodávat inzerci?
 
Sem tam se stane, ?e z Vámi dodaného materiálu vypadne n?jaký více ?i mén? d?le?itý detail. Jak za?ídit, aby se takovým mrzutostem p?ede?lo? >>>
 
Zobrazení: 336

24.12.2011  
Na Vánoce dlúhé noce...
 
... a proto tu pro vás máme ?tení na dlouhé zimní ve?ery. Leto?ní páté ?íslo ?asopisu má 48 stran a najdete v n?m mnohem víc ne? jen p?ání p?kných svátk? a v?eho dobrého do nového roku. >>>
 
Zobrazení: 565

28.11.2011  
Od nové sezóny s novým zázemím
 

(Pro více informací klikni na obrázek.)
 
Zobrazení: 363

 
 s t a r š í    n o v i n k y:
 
19.10.2011  :  Cirkus bude!
05.09.2011  :  Trocha po?t?
17.06.2011  :  Konec stávky, druhé ?íslo je tu!
01.04.2011  :  Tohle není apríl!
31.01.2011  :  And the winner is... ASU 8808!
17.01.2011  :  Chcete vyhrát celoro?ní p?edplatné?
14.01.2011  :  Jak nejlépe investovat 500 K??
11.01.2011  :  Do nového roku s novým editorem
16.12.2010  :  Kdo to byl?
07.11.2010  :  Má to cenu v?bec ?íst?
14.09.2010  :  Skromní, ale nejlep?í!
06.07.2010  :  Na prázdniny máme nabito!
12.04.2010  :  První leto?ní zá?ez
20.01.2010  :  Z redakce se ozvalo: p?idáme ?íslo i hodnotu
16.12.2009  :  Vydávání ?asopisu v roce 2010
16.12.2009  :  T?i králové ankety mají medaile z MS. Rok 2009 byl úsp??ný
03.11.2009  :  My nekon?íme!
04.09.2009  :  V ?e?i ?ísel
24.07.2009  :  U? je u vás!
05.04.2009  :  Jedni?ka je na cest?
12.01.2009  :  První ?íslo obohatí plakát - kdo na n?m bude?
10.12.2008  :  Sedmi?ka zavr?ila úsp??nou sezónu
22.10.2008  :  ?íslo ?est u? b??í
11.08.2008  :  88 stran
09.07.2008  :  P?í?tí ?íslo bude dvoj?íslo
 
BlueBoard.cz
 
:: KANONÁDA
   (nejkomentovanější)
:: CÍLOVÁ FRONTA
   (poslední komentáře)
:: NOVINKY ČSOB:
(od 21.3.07)

© 2007- Český svaz orientačního běhu
správce stránek