Plány měst Mapy čísel popisných Orientační tabule Kartografické nakladatelství Kartografie Novák Tom
K A R T O G R A F I C K É   N A K L A D A T E L S T V Í  &  GEOGRAFICKÁ DATA
Ing. Tom Novák, Husova 767, 47201 DOKSY
prokart.dok@tiscali.cz
606406827
IČO 12030899
PROFIL FIRMY PRODUKTY & SLUŽBY ÚKÁZKY PRODUKCE REFERENCE


Založena 1.10.1990 jako projekční kancelář a kartografické vydavatelství se sídlem v Doksech (PROjekce-KARTografie).

Během několika let vyprofilovala své zaměření na digitální plány měst a sídelních útvarů, aby postupně zmapovala více než tisíc měst a obcí ČR.

V počátcích vydala klasickými metodami několik desítek papírových plánů měst, později se soustředila na jejich digitalizaci.

Firma se dále specializuje na plány popisných čísel a tvorbu účelových map pro sportovní, turistické a jiné účely.

Údržba datové základny je prováděna trvale a těchto služeb využívají kartografická vydavatelství PlanStudio, Geodézie On-Line, Geodézie ČS, Kartografie Praha, T-mapy, Soukup-David a další.

Kontinuálně se podílí na aktualizaci map na portálu mapy.cz.

Na podkladu historických archivních materiálů vytváří retro mapy z 19. a 20.století.

web: RN
Prokart Doksy, kartografické nakladatelství, geografická data, geodata, mapy, plány měst, informační tabule, plány čísel popisných, Tom Novák, orientační běh