Plány měst Mapy čísel popisných Orientační tabule Kartografické nakladatelství Kartografie Novák Tom
K A R T O G R A F I C K É   N A K L A D A T E L S T V Í  &  GEOGRAFICKÁ DATA
Ing. Tom Novák, Husova 767, 47201 DOKSY
prokart.dok@tiscali.cz
606406827
IČO 12030899
PROFIL FIRMY PRODUKTY & SLUŽBY ÚKÁZKY PRODUKCE REFERENCE


Plány měst - klasické skládané mapy

Retromapy - plány měst z různých historických období

Trhací mapy pro infocentra - mapy A4 nebo A3 lepené do bloků, poskytované turistům v IC obvykle zdarma.

Mapy čísel popisných - plány tištěné nebo dodávané v elektronické podobě, ze které si je obce samy tisknou nebo umisťují na webové stránky. Vhodné pro nástěnné mapy nebo orientační tabule.

Turistické mapy - mapy atraktivních menších celků, v měřítku 1:20 000 jsou nejpodrobnější na trhu a vznikly z map pro orientační sporty.

Mapy pro orientační sporty a outdoorové aktivity

Plány hřbitovů

Plány parků, zahrad, hřišť, areálů - zámecké parky, zoologické a botanické zahrady, golfová hřiště, sportovní a jezdecké areály, skanzeny, areály nemocnic, výstavišť, kempů apod.

Komerční a reklamní mapy - mapy doplněné reklamami inzerentů slouží zároveň jako propagační materiál.

Orientační tabule - venkovní odolné povětrnosti i interiérové.

Prodej kartografických dat - poskytování dat v rastrové i vektorové podobě

Propagační tiskoviny, mapky, letáky

Birdie books - pro golfové kluby

web: RN
Prokart Doksy, kartografické nakladatelství, geografická data, geodata, mapy, plány měst, informační tabule, plány čísel popisných, Tom Novák, orientační běh