Plány měst Mapy čísel popisných Orientační tabule Kartografické nakladatelství Kartografie Novák Tom
K A R T O G R A F I C K É   N A K L A D A T E L S T V Í  &  GEOGRAFICKÁ DATA
Ing. Tom Novák, Husova 767, 47201 DOKSY
prokart.dok@tiscali.cz
606406827
IČO 12030899
PROFIL FIRMY PRODUKTY & SLUŽBY ÚKÁZKY PRODUKCE REFERENCE


Kontinuální údržba datové základny pro mapy.cz.

Autorství knihy "Doksy - retrospektivní průvodce 1843-1989"

Stálá spolupráce a výhradní dodávky dat, map a tabulí pro infocentrum Doksy.

Plány měst pro Špalíčky výletů a publikace nakladatelství Soukup a David

Mapa Olšanských hřbitovů pro Správu pražských hřbitovů

Mapy pro světovou sérii závodů v orientačním běhu Park World Tour v Číně a pro federaci orientačního běhu v Izraeli.

web: RN
Prokart Doksy, kartografické nakladatelství, geografická data, geodata, mapy, plány měst, informační tabule, plány čísel popisných, Tom Novák, orientační běh